Nhà chỉ có người già ở nên ngại mở cửa cho nhân viên ghi chỉ số nước, có cách nào để báo ghi chỉ số nước hàng tháng?

18/07/2023 688 lượt xem

Có 02 cách:

  1. Liên hệ với Đội Quản lý Đồng hồ nước của đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để hẹn giờ, nhân viên đơn vị cấp nước đến ghi chỉ số nước.
  2. Nhờ hàng xóm cùng với nhân viên đơn vị cấp nước ghi nhận chỉ số nước để tránh trường hợp giả danh nhân viên đơn vị cấp nước.