Thủ tục cần biết

V/v trả lời phản ánh hộ dân ở Tân Nhựt về thủ tục xin cấp định mức nước sinh hoạt khó khăn

Văn bản số 885/CNNT-BKD ngày 27 tháng 3 năm 2024  v/v trả lời phản ánh...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC SINH HOẠT TRỰC TUYẾN

Khách hàng cần phải cài đặt ứng dụng Zalo trên điện thoại (hoặc máy tính)...