Thời gian gắn mới đồng hồ nước là bao lâu?

18/07/2023 1348 lượt xem

Kể từ ngày nhận hồ sơ đến ngày gắn đồng hồ nước là 20 ngày làm việc (không tính ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết và thời gian xin phép đào đường).