Tại sao chỉ số đồng hồ nước tháng này cao hơn tháng trước 1 cách bất thường?

18/07/2023 674 lượt xem

Nếu chỉ số ĐHN đã đọc chính xác thì:

  • Khóa tất cả các vòi nước trong nhà sau đó kiểm tra ĐHN xem các kim ĐHN có quay không?
  • Nếu kim ĐHN quay, hệ thống ống nước trong nhà bị rò rỉ, hãy đóng van sau và liên hệ thợ sửa chữa ống nước.

Nếu nghi ngờ ĐHN chạy nhanh:

Khách hàng có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra đồng hồ nước khi có cơ sở nghi ngờ đồng hồ nước chạy không chính xác. Đơn vị cấp nước sẽ liên hệ Trung Tâm III kiểm định:

–   Nếu đồng hồ nước sau khi có kết quả sai số lớn hơn 5% đơn vị cấp nước sẽ chịu chi phí kiểm định và sẽ tính hoàn lại tiền nước.

–   Nếu đồng hồ nước sau khi có kết quả sai số nhỏ hơn hoặc bằng 5% thì khách hàng phải thanh toán chí phí kiểm định.