Muốn hạ cỡ đồng hồ nước có tốn tiền không?

18/07/2023 867 lượt xem

Khách hàng cần liên hệ với đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để được hạ cỡ đồng hồ nước miễn phí.