Có nhu cầu gắn đồng hồ nước nhưng được thông báo đường cấm đào, vậy khi nào mới giải quyết?

18/07/2023 912 lượt xem

Một số tuyến đường mới thi công còn nằm trong thời gian bảo hành nên đơn vị quản lý không cấp phép đào đường. Tùy tuyến đường sẽ ngưng cấp phép từ 1 đến 3 năm. Sau thời hạn trên đơn vị cấp nước sẽ thông báo cho chính quyền địa phương, khách hàng có nhu cầu liên hệ lại đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để nộp hồ sơ gắn đồng hồ nước.

Bài viết cùng chủ đề: