Khách hàng muốn nâng, dời đồng hồ nước có phải đóng tiền không?

18/07/2023 1791 lượt xem

–   Phải đóng tiền theo bảng giá được chiết tính

–   Đến đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để làm thủ tục;

–   Khi đi mang theo:

*  Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất;

*  Chi phí nâng, dời đồng hồ nước theo giá quy định.