Có được phép đấu nối nguồn nước giếng vào chung đường ống nước máy sau đồng hồ nước hay không?

18/07/2023 1469 lượt xem

Khách hàng đang sử dụng nước giếng nay gắn thêm đồng hồ nước để sử dụng nước máy thì không được đấu nối chung 2 nguồn nước sau đồng hồ nước.