Đang tiến hành xây nhà trên đất có chủ quyền, muốn gắn đồng hồ nước có được không?

18/07/2023 1949 lượt xem

Để tránh trường hợp đồng hồ nước bị mất cắp, khách hàng phải xây dựng hoàn tất phần móng công trình và tường bao. Trường hợp nhà có sân và cổng rào thì phải xây xong phần tường rào mới được gắn đồng hồ nước.