Muốn gắn đồng hồ nước có tốn tiền không?

18/07/2023 1462 lượt xem

Theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch ngành nước sẽ đầu tư đồng hồ nước (kể cả đường ống và tái lập mặt đường).

Trường hợp không có đường ống cái và gắn đồng hồ nước cỡ lớn khách hàng phải thỏa thuận chi phí lắp đặt với đơn vị cấp nước phụ trách khu vực.