Hoạt Động

Chương trình tọa đàm Đảng ủy và Đoàn Thanh niên xí nghiệp năm 2024

Ngày 27/3, Đảng ủy – Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông...

CHI BỘ 3: TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Xí nghiệp Cấp...

Lãnh đạo Tổng Công ty thăm và làm việc tại Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn

         Chiều ngày 11/8/2020, Đoàn công tác của Lãnh đạo Tổng Công...

Hội Thao Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe...

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 Ngày 31/01/2024, Đảng...

CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH “GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC VÔ HÌNH TẠI DMA-VLA02”.

Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân...

Hội thi trò chơi dân gian

Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2023; chào mừng Đại hội Công Đoàn...

Công đoàn – Đoàn Thanh niên Xí nghiệp ra quân thực hiện rà soát, cập nhật đồng hồ nước

Sáng ngày 03/10/2020, Công đoàn – Đoàn thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt...

Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2015 – 2022 – Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn

Ngày 27/8/2020, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn tổ...

Hội Thao Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe...

Chương trình tọa đàm Đảng ủy và Đoàn Thanh niên xí nghiệp năm 2024

Ngày 27/3, Đảng ủy – Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông...

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 Ngày 31/01/2024, Đảng...

CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH “GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC VÔ HÌNH TẠI DMA-VLA02”.

Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân...

TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH VÀ TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC.

Ngày 25/03/2023, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn phối hợp...

Công đoàn – Đoàn Thanh niên Xí nghiệp ra quân thực hiện rà soát, cập nhật đồng hồ nước

Sáng ngày 03/10/2020, Công đoàn – Đoàn thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt...

Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại định kỳ năm 2023

Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại...