Hỏi đáp

Đồng hồ nước vẫn hoạt động bình thường, sao phải thay mới? Chi phí thay mới đồng hồ nước là bao nhiêu?

Thay đồng hồ nước được thực hiện theo quy định 05 năm/lần (thay định kỳ)...

Đang tiến hành xây nhà trên đất có chủ quyền, muốn gắn đồng hồ nước có được không?

Để tránh trường hợp đồng hồ nước bị mất cắp, khách hàng phải xây dựng...

Muốn đổi đồng hồ nước cỡ nhỏ sang cỡ lớn hơn có tốn tiền không?

Khách hàng muốn đổi đồng hồ nước từ cỡ nhỏ sang cỡ lớn đơn vị...

Có được phép đấu nối nguồn nước giếng vào chung đường ống nước máy sau đồng hồ nước hay không?

Khách hàng đang sử dụng nước giếng nay gắn thêm đồng hồ nước để sử...

Muốn hạ cỡ đồng hồ nước có tốn tiền không?

Khách hàng cần liên hệ với đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để...

Đồng hồ nước bị mất phải làm sao?

Điện thoại cho đơn vị cấp nước phụ trách khu vực cung cấp danh bộ,...

Khách hàng muốn nâng, dời đồng hồ nước có phải đóng tiền không?

–   Phải đóng tiền theo bảng giá được chiết tính –   Đến đơn vị cấp...

Có nhu cầu gắn đồng hồ nước nhưng được thông báo đường cấm đào, vậy khi nào mới giải quyết?

Một số tuyến đường mới thi công còn nằm trong thời gian bảo hành nên...

Thời gian gắn mới đồng hồ nước là bao lâu?

Kể từ ngày nhận hồ sơ đến ngày gắn đồng hồ nước là 20 ngày...

Muốn gắn đồng hồ nước có tốn tiền không?

Theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp...