Đồng hồ nước bị đứt chì, phải làm gì?

18/07/2023 675 lượt xem

Gọi điện thoại cho đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để báo địa chỉ và số điện thoại liên lạc, sẽ có nhân viên xuống kiểm tra.