Thông báo số 3028/BC-CNNT-BKD Về việc thu thập số định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt

27/09/2023 61 lượt xem

Để có cơ sở cấp định mức nước cho khách hàng, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thu thập số định danh cá nhân (số căn cước công dân) của Quý khách như sau:

Bài viết cùng chủ đề: