Muốn đổi đồng hồ nước cỡ nhỏ sang cỡ lớn hơn có tốn tiền không?

18/07/2023 1640 lượt xem

Khách hàng muốn đổi đồng hồ nước từ cỡ nhỏ sang cỡ lớn đơn vị cấp nước phải xem xét các điều kiện sau:

–   Khách hàng tiêu thụ trung bình trên 1.000m3/tháng cho đồng hồ nước 15ly;

–   Áp lực nước trên tuyến ống đủ cung cấp cho đồng hồ nước cỡ lớn;

–   Khách hàng sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các khu chung cư, trung tâm thương mại;

Khi nâng cỡ đồng hồ nước khách hàng phải chịu chi phí theo bảng giá của đơn vị cấp nước.