Hướng dẫn đăng ký Định Mức trên ứng dụng Chăm Sóc Khách Hàng của Xí Nghiệp Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn

Click để đăng ký định mức nước trên Ứng Dụng CSKH