THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN NƯỚC 269 KHÁCH HÀNG MỘT PHẦN TRẠM CẤP NƯỚC TÂN NHỰT 3, XÃ TÂN NHỰT

12/12/2023 614 lượt xem

Thông báo về việc thu tiền nước 269 khách hàng một phần Trạm Cấp nước Tân Nhựt 3, xã Tân Nhựt theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố và Quyết định số 728/QĐ-TCT-KĐVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

4005TBCNBNTBKDd

 

Tải thông báo chi tiết tại đây

Bài viết cùng chủ đề: