THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC, QUI ĐỨC

27/03/2024 1551 lượt xem

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC  CÁC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC, QUI ĐỨC

Thời gian sẽ tạm ngưng cung cấp nước dự kiến: TỪ 09H00 ĐẾN 13H00 NGÀY 27/3/2024

Bài viết cùng chủ đề: