Về việc thu tiền nước một số khu vực xã Tân Kiên, Tân Nhựt theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/1

02/06/2022 502 lượt xem

Danh sách đính kèm TẠI ĐÂY.

Bài viết cùng chủ đề: