V/v trả lời phản ánh hộ dân ở Tân Nhựt về thủ tục xin cấp định mức nước sinh hoạt khó khăn

28/03/2024 156 lượt xem

Văn bản số 885/CNNT-BKD ngày 27 tháng 3 năm 2024  v/v trả lời phản ánh hộ dân ở Tân Nhựt trên đường dây nóng Bình Chánh trực tuyến về thủ tục xin cấp định mức nước sinh hoạt khó khăn

885CNNTBKDd

Bài viết cùng chủ đề: