Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

17/07/2023 886 lượt xem

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại các buổi tập huấn, Tập huấn viên phụ trách lớp đã xây dựng chương trình tập huấn phù hợp với nhu cầu của từng nhóm học, trang bị cho người lao động các kiến thức như: Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc; Thực hành quy trình làm việc an toàn; Quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; Quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp; Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

   Tập huấn viên Nguyễn Văn Lắm – Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng

   triển khai các nội dung về kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

Sau khi tập huấn, thông qua sát hạch, kiểm tra, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng đã cấp 92 Thẻ an toàn đối với người lao động thuộc nhóm 3 (thời hạn 2 năm); Quyết định công nhận hoàn thành khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động đối với 110 người lao động thuộc nhóm 4 và 92 Giấy chứng nhận hoàn tất chương trình sơ cấp cứu cơ bản đối với người lao động tham gia tập huấn Sơ cấp cứu.

Qua thời gian tập huấn, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Xí nghiệp đã được nâng cao kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động; phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác An toàn, vệ sinh lao động, tích cực và chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an toàn lao động./.

Bài viết cùng chủ đề: