THÔNG BÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CHUYỂN GIÁ NƯỚC, HIỆU LỰC KỲ 4/2021 CỦA CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌN

01/04/2021 1333 lượt xem

Xí nghiệp Cấp nước Sinh Hoạt Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc cung cấp nước sạch từ nguồn nước mạng của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho các xã với số hộ như sau:

          1. Xã Tân Nhựt: 242 hộ – Xem danh sách tại đây

          2. Xã Tân Kiên: 678 hộ – Xem danh sách tại đây

          3. Xã Vĩnh Lộc A: 41 hộ – Xem danh sách tại đây

          4. Xã Phạm Văn Hai: 33 hộ – Xem danh sách tại đây

Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng nước nêu trên, sẽ thực hiện thu tiền nước theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Quyết định 728/QĐ-TCT-KDDVKH của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn như sau:

          1/ Kể từ ngày 25/02/2021 (Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai)  và 02/03/2021 (Tân Nhựt, Tân Kiên) – Hóa đơn tiền nước kỳ 4/2021, đơn giá nước được áp dụng cho các đối tượng sử dụng nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo đơn giá năm 2021 như sau: 

Định mức sử dụng nước Đơn giá (Đồng/m3)
Năm 2021 Năm 2022
Đến 4m3/người/tháng
   – Hộ dân cư 6.300 6.700
   – Hộ nghèo và cận nghèo 6.000 6.300
   a) Từ 4m3 đến 6m3/người/tháng 12.100 12.900
   b) Trên 6m3/người/tháng 13.600 14.400
Cơ quan hành chánh sự nghiệp, đoàn thể 12.300 13.000
Đơn vị sản xuất 11.400 12.100
Đơn vị kinh doanh, dịch vụ 20.100 21.300

          2/ Lưu ý:  Đơn giá năm 2022 được áp dụng từ ngày 01/01/2022

Trân trọng kính chào. 

Bài viết cùng chủ đề: