Hỏi đáp

Muốn gắn đồng hồ nước có tốn tiền không?

Theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp...

Đơn vị cấp nước không ghi được chỉ số nước tiêu thụ trong tháng thì tiền nước được tính như thế nào?

Trường hợp không ghi được chỉ số nước, thì lượng nước sử dụng sẽ được...

Bị cắt hủy danh bộ, muốn sử dụng lại (gắn lại đồng hồ nước) cần thủ tục gì?

–   Thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ. –   Sau đó làm thủ tục...

Đồng hồ nước bị đứt chì, phải làm gì?

Gọi điện thoại cho đơn vị cấp nước phụ trách khu vực để báo địa...

Tại sao chỉ số đồng hồ nước tháng này cao hơn tháng trước 1 cách bất thường?

Nếu chỉ số ĐHN đã đọc chính xác thì: Khóa tất cả các vòi nước...