THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN NƯỚC 3.790 KHÁCH HÀNG 03 TRẠM CẤP NƯỚC QUI ĐỨC 1, QUI ĐỨC 2, QUI ĐỨC 3, XÃ QUI ĐỨC

29/08/2023 1510 lượt xem

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY.

Bài viết cùng chủ đề: