DANH SÁCH ĐỒNG HỒ NƯỚC 0M3 – HUYỆN BÌNH CHÁNH

21/10/2020 558 lượt xem

DANH SÁCH ĐỒNG HỒ NƯỚC 0MCỦA CÁC XÃ – HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ quyết định số 166/QĐ-TCT-TCNS ngày 12/6/2017 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về ủy quyền thực hiện dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Sau khi rà soát, Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn thống kê đến tháng 9/2020, trên địa bàn cấp nước huyện Bình Chánh có đến 1558 hộ không sử dụng nước (có tiêu thụ = 0 m3, từ kỳ 5/2019 đến kỳ 9/2020). Cụ thể số lượng theo danh sách 13 xã trên như sau:

STT

Xã (Thị trấn)

Số lượng đồng hồ nước có tiêu thụ bằng 0 m3 (tính đến kỳ 9/2020)

Danh sách chi tiết

1

Tân Túc

69

Xem chi tiết

2

An Phú Tây

6

Xem chi tiết

3

Bình Chánh

77

Xem chi tiết

4

Bình Hưng

172

Xem chi tiết

5

Đa Phước

29

Xem chi tiết

6

Lê Minh Xuân

73

Xem chi tiết

7

Phạm Văn Hai

54

Xem chi tiết

8

Phong phú

118

Xem chi tiết

9

Tân Kiên

62

Xem chi tiết

10

Tân Nhựt

7

Xem chi tiết

11

Tân Quý Tây

5

Xem chi tiết

12

Vĩnh Lộc A

318

Xem chi tiết

13

Vĩnh Lộc B

568

Xem chi tiết

Tổng

1558

 

 

Ban Kinh Doanh

21/10/2020

Bài viết cùng chủ đề: