Tin tức

Hội Thao Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe...

Chương trình tọa đàm Đảng ủy và Đoàn Thanh niên xí nghiệp năm 2024

Ngày 27/3, Đảng ủy – Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông...

THÔNG BÁO V/V THU TIỀN NƯỚC 1013 KHÁCH HÀNG TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH LỢI 4-2, XÃ BÌNH LỢI

Thông báo về việc từ tháng 4 năm 2024 thu tiền nước 1013 khách hàng...

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC, QUI ĐỨC

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC  CÁC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỘ TIỀN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2024

Thông báo: về việc thu hộ tiền dịch vụ thoát nước xử lý nước thải...