Tin tức

THÔNG BÁO V/V THU TIỀN NƯỚC 1013 KHÁCH HÀNG TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH LỢI 4-2, XÃ BÌNH LỢI

Thông báo về việc từ tháng 4 năm 2024 thu tiền nước 1013 khách hàng...

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC, QUI ĐỨC

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC  CÁC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỘ TIỀN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2024

Thông báo: về việc thu hộ tiền dịch vụ thoát nước xử lý nước thải...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN NƯỚC 269 KHÁCH HÀNG MỘT PHẦN TRẠM CẤP NƯỚC TÂN NHỰT 3, XÃ TÂN NHỰT

Thông báo về việc thu tiền nước 269 khách hàng một phần Trạm Cấp nước...

Công trình “Tăng cường mảng xanh công sở năm 2023”

Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công...

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa tháng 7 năm 2023

Ngày 23/07/2023, Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/70/1947...