Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2015 – 2022 – Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn

27/08/2020 627 lượt xem

Ngày 27/8/2020, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mở rộng. Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm những mặt làm được và chưa làm được, về vai trò lãnh đạo của BCH; trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh, bổ sung phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 – 2022, tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ Đại hội 2015 – 2022 và công bố quyết định kiện toàn BCH nhiệm kỳ 2015-2022.

Hội nghị đã vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Quốc Vương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Hoài Nam -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp, cùng với các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Xí nghiệp, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Trưởng/Phó các Ban, Đội Xí nghiệp.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua các văn kiện, Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2022, đồng thời công bố Quyết định chuẩn y kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đối với đồng chí Đào Văn Thanh và bổ sung chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đối với đồng chí Nguyễn Trường Giang và đồng chí Ngô Thị Ái Linh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đào Thanh

Bài viết cùng chủ đề: