Hoạt động

Hội Thao Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe...

Chương trình tọa đàm Đảng ủy và Đoàn Thanh niên xí nghiệp năm 2024

Ngày 27/3, Đảng ủy – Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông...

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 Ngày 31/01/2024, Đảng...

Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại định kỳ năm 2023

Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn TP.Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại...

CHI BỘ 3: TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Xí nghiệp Cấp...

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TP HỒ CHÍ MINH VỀ NGUỒN TẠI KHU LƯU NIỆM NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 –...

XÍ NGHIỆP TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2023.

Ngày 27/10/2023, Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh...