Điều Khoản Sử Dụng

 

Điều Khoản Sử Dụng ứng dụng NT-CSKH

Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông Thôn TP. Hồ Chí Minh (Nước Nông Thôn) phát triển ứng dụng NT-CSKH , chuyên dùng cho người dân có nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Các tính năng chính của ứng dụng NT-CSKH :

 • Hỗ trợ bảo mật thông tin
 • Hỗ trợ Liên kết thông tin mã danh bộ
 • Hỗ trợ thanh toán hóa đơn tiền nước đa kênh
 • Hỗ trợ nhận diện thương hiệu – Quảng cáo
 • Hỗ trợ thu phí đa dịch vụ
 • Hoạt động mượt mà trên nền tảng kết nối 3G / Wifi (chỉ hỗ trợ chuẩn IPV4)
 • Hỗ trợ chạy nền / đa nhiệm
 • Tích hợp với số điện thoại cá nhân

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

NƯỚC NÔNG THÔN THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI NÀO?

 • NT-CSKH có thể nhận bất kỳ thông tin nào từ bạn (tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại) khi bạn đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc tạo tài khoản miễn phí trên NT-CSKH , kết nối danh bộ với số điện thoại của bạn
 • Khi bạn sử dụng NT-CSKH ,NT-CSKH  cũng có thể thông báo trực tiếp ứng dụng di động lịch cúp nước, trạng thái yêu cầu, thông báo chat, đăng ký đồng hồ nước, nâng dời, báo cáo sự cố.
 • Dữ liệu mà NT-CSKH sử dụng là ẩn danh, được sử dụng cho các chức năng tương ứng của NT-CSKH .

NƯỚC NÔNG THÔN SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN ĐÓ VÀO MỤC ĐÍCH GÌ?

Bất kỳ thông tin nào mà NT-CSKH thu thập từ bạn khi bạn tạo tài khoản NT-CSKH đều được sử dụng để đảm bảo rằng bạn là người thật và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi.

 • Tên: Tên là tùy chọn. Chúng tôi có thể sử dụng nó để thiết lập một email cá nhân để kích hoạt tài khoản.
 • Số điện thoại: Chúng tôi sử dụng số điện thoại của bạn để gửi cho bạn mã xác thực hoàn tất đăng ký NT-CSKH  của bạn. Số điện thoại của bạn cũng được sử dụng trong danh bạ thông minh của NT-CSKH, để hệ thống sẽ lưu lại thông tin. Bằng cách nhập số điện thoại.
 • Tài khoản: trong NT-CSKH iOS và NT-CSKH -Android, NT-CSKH tự động đăng nhập từ tài khoản gốc trên máy của bạn.
 • Ảnh và các tệp khác: Chúng tôi chỉ truy cập vào các tệp được lưu trên điện thoại của bạn khi bạn gửi nó trong tin nhắn văn bản với NT-CSKH . Những tập tin như vậy chỉ được lưu trữ tạm thời.
 • Tin nhắn văn bản: chúng tôi lưu trữ vĩnh viễn các history tin nhắn, phản hồi, yêu cầu.

THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ NÓ NHƯ THẾ NÀO?

 • Thông tin cá nhân của bạn được truyền qua internet bằng giao thức mã hóa thông tin và được lưu trữ trên các máy chủ SIP trong trung tâm dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo an toàn thông tin của bạn.
 • Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

NƯỚC NÔNG THÔN CÓ ĐƯỢC CÔNG BỐ BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO RA BÊN NGOÀI KHÔNG?
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên thứ ba bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn hoặc bất cứ các loại nội dung mà bạn có thể tải lên hoặc gửi bằng NT-CSKH .

BẠN TRUY CẬP THÔNG TIN CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Bạn có thể truy cập vào thông tin của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi tại cskh@capnuocnongthon.com.vn.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN
Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi.

CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NƯỚC NÔNG THÔN
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới:

Hotline: 1900 1884    – Email: cskh@capnuocnongthon.com.vn